Recent onderzoek

U kunt zich onderaan het contact-formulier inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste onderzoeken op het gebied van neurofeedback.

Neurofeedback and Basic Learning Theory: Implications for Research and Practice

In dit artikel worden de principes van neurofeedback beschreven. Neurofeedback is gebaseerd op dezelfde leerprincipes als die waarop de cognitieve gedragstherapie zijn gebaseerd.

Klik hier voor het volledige onderzoek.

Pilot LVG

Brainfact werkte mee aan een pilot naar neurofeedback bij ADHD en LVG in samenwerking met JP Heije.

Neurofeedback in Residential Children and Adolescents with Mild Mental Retardation and ADHD Behavior

Recent is een pilot-onderzoek uitgevoerd door het EEG Research Instituut in een instelling voor kinderen met een verstandelijke handicap. Hieronder leest u de samenvatting van het onderzoek. Voor meer informatie klik hier. Hoewel dit slechts een kleine studie is en er geen sprake is van een gerandomiseerd design worden op ADHD-gedragskenmerken en in het proces van informatieverwerking verbeteringen gemeten, die in de ogen-open-conditie ook in het EEG zichtbaar zijn door afname van de power in lagere frequentiebanden. We zien een toename in aandacht en concentratie, in reactietijd en i taakgerichtheid, impulscontrole blijft zwak. Hieronder kunt u een samenvatting lezen. De volledige publikatie kunt u hier bestellen.

EEG betere voorspeller voor behandeling dan gedrag

Antidepressiva voor mensen met een depressie en ritalin voor ADHD-patiënten. Het zijn de geijkte medicinale behandelingen bij dergelijke aandoeningen. Maar de medicijnen blijken lang niet altijd even effectief voor alle patiënten. Promovendus Martijn Arns deed onderzoek naar het voorspellen van de juiste behandelmethode bij depressie en ADHD.

Slaap en EEG

Moeite met in slaap vallen en doorslapen zijn veel voorkomende klachten bij patiënten met ADHD, en deze slaap-klachten hangen nogal eens samen met aandachts- en impulsiviteitsproblemen, schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht en onderzoeksinstituut Brainclinics in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift ‘Neuroscience and Biobehavioural Reviews’. De onderzoekers komen in dit artikel tot een neuro-anatomisch werkingsmechanisme van neurofeedback, waarbij neurofeedback leidt tot het sneller in slaap vallen en beter kunnen doorslapen door een effect op zogenaamde ‘slaapspoeltjes’. Tegelijkertijd blijkt uit een ander onderzoek gepubliceerd in het Journal of Attention Disorders dat de hersenactiviteit van gezonde kinderen de afgelopen 10 jaar ‘slaperiger’ is geworden.

Neurofeedback voor ADHD

 

 

Een recente meta-analyse vergelijkt neurofeedback met andere niet-farmaceutische interventies voor ADHD bij kinderen, waarbij neurofeedback significante verbetering laat zien op DSM-IV-symptomen, neuropsychologische test-performance en gedrag (Hodgson e.a, 2012) Alleen behavior modification en neurofeedback worden als evidence based gevonden voor de behandeling van ADHD.

Een samenvatting van het artikel kunt u hier inzien.  

Of bekijk het filmpje New Focus on ADHD/ADD 

Een andere recente studie laat zien dat er geen signiificante verschillen in effecten zijn bij de behandeling van ADHD-symptomen met neurofeedback en met Methylphenidaat (Duric e.a, 2012). Dit ishet eerste gerandomiseerde onderzoek, dat neurofeedback vergelijkt met medicatie bij ADHD. Er zijn geen verschillen tussen Neurofeedback en medicatie. Daarmee lijkt dit onderzoek de resultaten van eerdere niet-gerandomiseerde onderzoeken te bevestigen.

Klik hier voor het volledige artikel 

 

Vacatures

 

Bij Brainfact komen clienten met heel diverse vragen, zoals kinderen en volwassenen met leer- en/of gedragsproblematiek, met psychiatrische en neurologische problematiek. Op het gebied van intelligentie, neuropsychologische en psychiatrische diagnostiek hebben we een netwerk met grote expertise. We doen niet wat al gedaan wordt, maar helpen mee aan de ontwikkeling van nieuw aanbod, betere clientgerichte zorg en meer kwaliteit. Daarbij gebruiken we veel creativiteit en maken gebruik van de mogelijkheden van de technologie en natuurlijk het netwerk. Kennis die we opdoen delen we graag via social media en onze eigen website. 

We zoeken creatieve en innovatieve psychologen en pedagogen die wetenschappelijke kennis hebben van specifieke terreinen in de neuro en biopsychologie, met visie op de mogelijke toepassingen van technologie voor door-ontwikkeling van de trainingen. 

Inhoud syndiceren