Brainfact, trainingen over brein, gedrag en leren

Wazig in je hoofd, snel afgeleid of altijd een overvol hoofd met gedachtes, slecht slapen? Of beter presteren door het brein beter te kennen en controleren? www.brainfact.nl, biedt innovatieve trainingen, experimenten en spelvormen voor voorkomen van burnout, minder stress en betere prestaties in sport, werk en relaties. Brainfact heeft als psychologenpraktijk wetenschappelijke kennis van neuropsychologie en het EEG, van brein, leren en gedrag. Deze kennis is voor de praktijk vertaald naar trainingen op maat voor managers, professionals in zorg en onderwijs, ook voor teambuilding bij de start van een project. Er wordt een veelzijdigheid aan oefeningen uit de neurofeedback, de lichaamsgerichte en mindfullness therapie, de cognitieve theorieen en uit de sport gebruikt.

Burnout

Wat is een burn-out?

Wanneer lichaam en geest als gevolg van langdurige stress overspannen raken en niet meer kunnen herstellen, is er sprake van een burn-out. Sterk zwart-wit denken kan een direct gevolg zijn van spanning, maar ook angst/paniek-klachten en depressieve klachten en een gevoel van totale onzekerheid kunnen een gevolg zijn. Je kunt steeds meer vervreemd raken van jezelf en anderen. Er is geen ruimte meer voor bezinning, contact maken, verwerken, stilstaan en genieten. Mensen met een burn-out hebben minder vertrouwen in hun persoonlijk kunnen dan voordat zij een burn-out kregen.
 
Oorzaken burn-out
Veel mensen beschouwen een burn-out als een werkgerelateerd probleem. In werkelijkheid raken veel mensen echter overspannen door een combinatie van factoren (werk, privé en innerlijke factoren) die chronische stress opleveren: bijv. voortdurend de focus leggen op dingen die overwonnen moeten worden, constant bezig zijn met overleven, de lat te hoog leggen en absoluut niet mogen falen. Vaak is er sprake van overtuigingen, die ineens onderuitgehaald worden.  Het verliezen van werk kan een oorzaak van burnout zijn.
 
Kenmerken burn-out
Hoe herkent u een burn-out? In de fase voorafgaand aan een burn-out voelt u de reservekrachten vaak al sterk afnemen, u slaapt slecht, heeft meer lichamelijke klachten en de interesse in dingen doen, waarmee u op zou kunnen laden begint af te nemen. U voelt zich vooral moe en een vakantie is niet meer genoeg om op te laden. U kunt nog werken, maar de werkdruk moet duidelijk naar beneden worden bijgesteld.

Epilepsie

Epilepsie is voor veel mensen een onvoorspelbare ziekte die veel last met zich meebrengt. Niet zelden moeten opleidingen en loopbanen worden afgebroken als gevolg van de klachten. Medicatie leidt niet altijd tot een leven vrij van epileptische aanvallen, en soms hebben de medicijnen vervelende bijwerkingen (Carpay, 2001). Wanneer ook operaties niet mogelijk zijn, restte tot voor kort de patiënt slechts berusting in het lot.

In de Verenigde Staten wordt al sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw onderzoek gedaan naar de effecten van neurofeedback op epileptische aanvallen.

In 1967 liet de NASA de giftigheid van raketbrandstof testen bij proefdieren uit een psychologisch laboratorium. Het merendeel van de proefdieren kreeg binnen een uur epileptische aanvallen. Een kleine groep echter pas veel later, tot drie uur. Bij deze groep was met neurofeedback een specifieke hersenactiviteit aangeleerd. Verder onderzoek maakte duidelijk dat ook bij mensen een aangeleerde specifieke verhoging van de hersenactiviteit kan leiden tot bescherming tegen epileptische aanvallen. Met deze vorm van neurofeedback ondervindt 80% van de behandelde patiënten meer dan 30% vermindering van aanvallen. Vijf tot tien procent wordt aanvalsvrij. Deze cijfers hebben doorgaans betrekking op patiënten die niet meer reageren op medicatie en die niet kunnen worden geopereerd (Sterman, 2000).

EEG Resource Institute gebruikt zowel deze methode als een recentere vorm van neurofeedback (Walker & Kozlowski, 2005), die mogelijk zelfs tot hogere percentages aanvalsvrije resultaten leidt.

Met deze vorm van neurofeedback worden gebieden in de hersenen die een erg hoge samenhang in activiteit vertonen zodanig getraind dat deze samenhang verdwijnt. Hierdoor kan een elektrisch front (epilepsie aanval) zich minder goed over de hersenschors verspreiden.

Welkom

 

 

Brainfact voert sinds 2007 als psychologenpraktijk behandeling uit bij psychische klachten, leerproblemen en concentratieproblemen. Neurofeedback wordt als methode gebruikt om het brein te 'normaliseren' in geval van klachten en tevens te meten wat gebeurt tijdens sessies. 

Brainfact participeert steeds in wetenschappelijke en maatschappelijke discussies op het gebied van diagnostiek, brein, medicatie, ADHD en labeling.

De inzichten uit de uitgebreide testbatterij met normdatabase van de Brainresource Company voor EEG, neuropsychologie, persoonlijkheid, stemming en klachten draagt voordurend bij aan hypothesevorming over neurofeedback en EEG en klachten.

Klachten kunnen allerlei oorzaken hebben. Bij klachten werkt het brein niet op de manier of in het tempo dat nodig is. Dit kan weer allerlei nieuwe klachten veroorzaken, zoals lichamelijke klachten, vermoeidheid of pijn. Of psychische klachten, zoals angsten of depressieve gevoelens. Het kan ook problemen met de omgeving geven, bijvoorbeeld gedragsproblemen.

Sociaal leren

E-health en blended therapie

E-health en blended therapie

Wij zetten E-health in voor intake en eerste diagnostiek, voor psycho-educatie, oefeningen thuis, chat-sessies, therapiemodules voor mensen met normaal tot hoog IQ. Dus ook als we mantelzorgers begeleiden. 

Bij clienten met cognitieve functiebeperkingen heeft e-health veel meerwaarde, maar maakt het motiveren tot, het leren omgaan met deel uit van de behandeling. Zoals: het aanmaken van wachtwoorden, het niet in paniek raken als iets niet werkt, het leren omgaan met de app, het vertalen van de opdrachten in de app naar een handeling. Mogelijk zelfs een mantelzorger, begeleider of leerkracht, die ons op afstand vervangt.

Wat is neurofeedback?

U kunt ook de videofilm over neurofeedback bekijken of de brochure downloaden. 

Lees hier verhalen van clienten die we behandelen.

Neurofeedback - ook wel EEG biofeedback genoemd - brengt een verstoorde hersenactiviteit via training en zonder medicijnen weer in evenwicht door feedback te geven aan het brein.

Lokaties

Onze trainingen vinden plaats in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. 

We maken gebruik van het coachhuis, DFG en verschillende inspirerende lokaties, afhankelijk van de grootte van de groep, de vraag en het soort training.  En we bereiden een totaal inclusieve bijeenkomst voor in de oude Bijlmer Bajes: Lolalik.

Inhoud syndiceren