Brainfact biedt trainingen over brein, leren en gedrag en inclusie, daarnaast behandeling van problemen in informatieverwerking en stress.
Gallerias only display when viewing a node by itself on the page. See README.txt for help.

Neurofeedback

Onlangs is een zeer relevante studie verschenen over de effecten van SCP-neurofeedback bij kinderen met ADHD

Neurofeedback gaat uit van de leerbaarheid van het brein volgens dezelfde principes als al het andere leren. Indien het brein voldoende en de juiste feedback krijgt op wat het doet, leert het steeds beter en kost het geleidelijk steeds minder moeite. Dit proces van leren, eerst van onbewust ervaren naar steeds bewuster weten en automatiseren vraagt training. 

Het feit dat we te maken hebben met een netwerk en er nog veel onderzoek gaande is naar de struktuur en functie van het netwerk is het nog steeds moeilijk vast te stellen wat neurofeedback precies doet. Dat het wat doet wordt op basis van praktijkervaringen steeds duidelijker. 

Lancering Inclusie Academie

 

Als je andere keuzes maakt en anders doet maak je van een gevangenis een broedplaats

 

  Volg de Inclusie Academie op Facebook

 

Trainers brein en leren

<training, motivatie, inspiratie-->     Afbeeldingsresultaat voor marina wakker     

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) is een behandel en coachingsmethode, waarmee je automatische patronen in sociale interacties leert begrijpen en veranderen. 

Het kan gaan om persoonlijkheidskenmerken waar je last van hebt. Maar het kan ook gaan over het begrijpen en veranderen van interacties bijvoorbeeld in relaties, tussen ouders en kinderen of tussen professionals en clienten.

Vanwege het begrijpelijke analytisch kader, waar problemen vandaan komen en daarnaast de mogelijkheid om door te oefenen gedragsverandering te realiseren, geeft de TA zowel in trainingen als behandeling vaak een snel effect en mogelijkheden om zelf thuis verder te oefenen.

Meer theorie en oefeningen zijn te vinden in de on-line behandelomgeving

Maar via het contactformulier kunt u ook een korte training of langere leergang boeken.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachtes en cognitieve processen de sleutel zijn voor het oplossen van problemen. Als je positief denkt, ga je je positiever voelen, krijg je positievere interacties en ga je nog positiever denken. Het tegenovergestelde speelt ook. Als je negatief over jezelf denkt ga je je ook slechter voelen en anders gedragen, waardoor je je steeds slechter gaat voelen. Met cognitieve gedragstherapie onderzoeken we de gedachtes en de gevoelens vanuit acceptatie en nieuwsgierigheid en we gaan experimenteren met nieuwe gedachtes en nieuw gedrag. Als je nieuwsgierig bent naar jezelf, je eigen gedrag, je kunt observeren en analyseren en het geleerde kunt toepassen in de thuissituatie, dan is de cognitieve gedragstherapie een uitstekende methode om gedachtes en gedrag te veranderen. In de therapiekamer en met behulp van e-health begeleiden we het traject.

Inhoud syndiceren