Neurofeedback

Onlangs is een zeer relevante studie verschenen over de effecten van SCP-neurofeedback bij kinderen met ADHD

Neurofeedback gaat uit van de leerbaarheid van het brein volgens dezelfde principes als al het andere leren. Indien het brein voldoende en de juiste feedback krijgt op wat het doet, leert het steeds beter en kost het geleidelijk steeds minder moeite. Dit proces van leren, eerst van onbewust ervaren naar steeds bewuster weten en automatiseren vraagt training. 

Het feit dat we te maken hebben met een netwerk en er nog veel onderzoek gaande is naar de struktuur en functie van het netwerk is het nog steeds moeilijk vast te stellen wat neurofeedback precies doet. Dat het wat doet wordt op basis van praktijkervaringen steeds duidelijker. 

Voor veel aandoeningen lijkt neurofeedback een geschikte methode om het brein in balans te brengen. We spreken bij neurofeedback echter nog steeds van een experimentele fase. Naar wat precies werkt en hoe neurofeedback precies werkt is steeds wetenschappelijk onderzoek gaande. Voor ADHDslaapstoornissen en epilepsie is neurofeedback al een veel onderzochte en geschikte behandelmethode, maar heeft deze nog steeds niet de status evidence-based.

Er zijn verschillende neurofeedback-scholen. Brainfact werkt op basis van een QEEG (QEEG-based) en neemt de klachten als uitgangspunt. Er wordt gewerkt zoals onderwezen door de neurocaregroup. In behandeling vindt naast neurofeedback ook psychotherapie plaats. Daardoor lijkt neurofeedback op een interventie binnen of naast de psychotherapie, die medicatie vervangt en therapieontvankelijkheid vergroot.

Brainfact wijst u voor evidende-based neurofeedback-behandeling graag op het EEG Resource Instituut en op het Brainclininics. Heeft u vragen over de werking van neurofeedback bij andere klachten of diagnoses en de huidige wetenschappelijke stand van zaken, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Lees meer