Neurofeedback

 Neurofeedback gaat uit van de leerbaarheid van het brein volgens dezelfde principes als al het andere leren. Indien het brein voldoende en de juiste feedback krijgt op wat het doet, leert het steeds beter en kost het geleidelijk steeds minder moeite. Dit proces van leren, eerst van onbewust ervaren naar steeds bewuster weten en automatiseren vraagt training. 

Het feit dat we te maken hebben met een netwerk en er nog veel onderzoek gaande is naar de struktuur en functie van het netwerk is het nog steeds moeilijk vast te stellen wat neurofeedback precies doet. Dat het wat doet wordt op basis van praktijkervaringen steeds duidelijker. 

Voor veel aandoeningen lijkt neurofeedback dan ook een geschikte behandelmethode, maar spreken we nog steeds van een experimentele fase. Naar wat precies werkt en hoe neurofeedback precies werkt is steeds wetenschappelijk onderzoek gaande. Voor ADHDslaapstoornissen en epilepsie is neurofeedback al een bewezen geschikte behandelmethode. Er zijn verschillende neurofeedback-scholen. Brainfact werkt op basis van een QEEG (QEEG-based) en neemt daarbij de klachten als uitgangspunt. 

Onlangs hebben 2 studies aangetoond dat neurofeedback dezelfde effecten heeft als medicatie en dat wat betreft psychotherapeutische interventies neurofeedback en gedragsmodificatie de enige sigificante resulaten hebben bij behandeling van kinderen met ADHD. Zie hier de publikaties. 

Brainfact wijst u voor evidende-based neurofeedback-behandeling ook graag op het EEG Resource Instituut en in Amsterdam op het Brainclininics. Heeft u vragen over de werking van neurofeedback bij andere klachten of diagnoses en de huidige wetenschappelijke stand van zaken, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Lees meer