Voor ouders en mantelzorgers

Je kunt zelf klachten hebben of je maakt je zorgen om je kind, ouder, partner, je leerling, je client.

Als je klachten hebt en gemotiveerd bent voor behandeling kun je naar de huisarts en zal deze een verwijzing naar een behandelaar kunnen regelen. Maar het komt ook vaak voor dat je je zorgen maakt en de ander (nog) niet gemotiveerd is voor behandeling. Als het risico laag is en de maatschappij er geen last van heeft staat vrijwilligheid en motivatie voor behandeling centraal. 

Maar vaak gebeurt het dat u zelf terecht bezorgd bent of u machteloos voelt, er zijn interactiepatronen ontstaan, die niet meer werken of u begint aan uzelf te twijfelen of u het wel goed ziet. Bijvoorbeeld:

1. uw kind is erg van gedrag veranderd, uw kind komt niet tot actie en is veel met drugs bezig, heeft geen toekomstperspectief of blijft eindeloos in bed liggen en lijkt depressief, er is moeilijk contact te krijgen

2. u heeft wel zorg in huis en er is ook psychiatrische begeleiding, u doet alles wat voorgeschreven wordt, maar u kunt het toch bijna niet aan, er is bijvoorbeeld sprake van veel agressie en manipulatie of somberheid of paniek.

3. u heeft relatieproblemen en hebt het idee dat dat door overspannenheid of burnout van uw partner komt en deze is niet meer aanspreekbaar

4. uw ouders worden ouder en beginnen zich anders en oook onveilig te gedragen, maar willen geen zorg. Dit kunt u met uw huisarts bespreken, deze kan professionele zorg organiseren, maar deze kan uzelf dan niet doorverwijzen voor hulp en hoe u zelf het beste met de situatie om kunt gaan.

Ik wil dan graag met u meedenken wat er aan de hand is, hoe u het beste met de situatie om kunt gaan en wat de risico's en oplossingen kunnen zijn. 

Want respect voor de eigen wil en mogelijkheden is belangrijk, maar uw bezorgdheid en machteloosheid is natuurlijk ook heel erg belangrijk! We helpen u graag met uw bezorgdheid en machteloosheid om te gaan en gezamenlijk risico's in te schatten en zorg te organiseren. We helpen vragen en problemen te verduidelijken en begeleiding te organiseren. Soms zijn enkele coachingsgesprekken voldoende. Soms zijn we langere tijd op consultbasis of via on-line-chat-mogelijkheden bereikbaar. 

U kunt snel terecht, we hebben geen wachtlijsten en we werken volgens de beroepscode van het NIP. 

Neemt u gerust contact op.