Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek maakt vaak deel uit van een diagnostisch traject en staat bij Brainfact nooit op zich. 
Er kunnen gedragsproblemen of psychische problemen ontstaan omdat iemand onder-of overvraagd wordt.  Soms is intelligentieonderzoek nodig om vast te stellen wat iemand begrijpt. Als er vragen zijn rondom intelligentie is dat vaak omdat er een groot verschil is tussen verschillende intelligentiegebieden. Iemand presteert hoger of lager dan je bijvoorbeeld zou verwachten als je hem hoort praten. Of als je ziet wat deze allemaal kan qua zelfredzaamheid.
 
Om recht op de zorg vast te stellen werd in het verleden naar IQ gekeken.   Samen met de bestuurders van het NIP zijn we van mening dat IQ bijna nooit iets zegt over de zorgvraag en zorgbehoefte, noch op korte, noch op lange termijn  en dat intelligentieonderzoek niet het antwoord geeft in de grensgebieden. Een deskundig oordeel in het licht van een breder diagnostisch traject waar  redzaamheid en sociaal-emotioneel functioneren een plek hebben is van belang.  
 
In het kader van schoolprestaties en het niet begrijpen van onder of overpresteren maakt een intelligentietest deel uit van het diagnostisch onderzoek. Samen met u bepalen we of deze naast of inplaats van neuropsychologisch onderzoek is.  
 
Download hier de brochure van het NIP met veelgestelde vragen over intelligentieonderzoek.