E-health

E-health, games, apps, domotica

Bij Brainfact gebruiken we al vanaf 2007 internet-technologie om de intake te doen en online-testen af te nemen en vragen te verduidelijken. 

Daarnaast gebruiken we technologie om thuis te kunnen trainen, zoals tele-neurofeedback met beeldbellen. Maar ook door oefeningen thuis te doen en via mail of online-platforms te communiceren met de therapeut.

Tenslotte gebruiken we e-health om de nazorg vorm te geven. Alles op maat, passend bij de trerapiedoelen, die altijd in samenspraak worden vastgesteld.

Daarmee hebben we steeds gewerkt aan de clientgerichte toepassingen van e-health. Dat doen we nog steeds en steeds meer. Want alleen met een therapeut in de therapiekamer is niet effectief genoeg en te duur en er moet ook wat mee gedaan worden. Wat we geleerd hebben met de neurofeedback zijn we nu aan het vertalen naar games en groepstoepassingen. 

Zie in de behandelomgeving van Brainfact de video over e-health en het gebruik en de mogelijkheden in de behandelpraktijk van de GGZ. Deze video is gemaakt in opdracht van het kwaliteitsnetwerk GGZ. 

We helpen teams van vrijgevestigde psychologen in de GGZ helpen in het keuzeproces van e-health en toepassingen in de praktijk van diagnostiek en behandeling.

Daarnaast bieden we onze diensten aan om technologie toepasbaar te maken voor mensen met leerproblemen ten gevolge van hersenletsel of verstandelijke beperking, ook voor zeer ernstige verstandelijke beperking. We hebben zonder belangen contacten met goeie partijen, die zeker verder wilen ontwikkelen.