Diagnostiek

Problemen met geheugen, concentreren, slapen, stemming, leren of gedrag?

 
Voor neuropsychologische diagnostiek werk ik nauw samen met dr. Joke Bruins
 
Als je je aanmeldt kun je klachten hebben die er misschien altijd al zijn, maar waar je nu echt teveel last van begint te krijgen. Of je hebt klachten die zijn ontstaan door een traumatische gebeurtenis of een verandering in omstandigheden of een ziekte of ongeval. Of misschien kun je je klachten niet zo goed kunt duiden.
 
Als we eerst goed onderzoeken wat er aan de hand is, kunnen we de meeste effectieve behandeling vaststellen. 
 
Diagnostiek is onderzoek doen om de vragen te beantwoorden die er liggen. Daarvoor zijn heel veel instrumenten:
 
- sociaal-emotioneel onderzoek
- gedragsobservaties, gesprekken en dossieranalyse
- persoonlijkheidsonderzoek
 
Om medische oorzaken uit te sluiten is een verwijzing van de huisarts of overleg met een specialist (neuroloog, psychiater, AVG, revalidatiearts) aan de orde. 
 
Diagnostiek is geen doel, maar een middel om vragen te kunnen beantwoorden en de goede behandeling te kunnen bieden. Een goede beahndeling kan zijn psychotherapie, EMDR, neurofeedback, psychofarmaca of een combinatie. Ook kan gebruik gemaakt worden van therapieprogramma's via internet: e-health.