Communicatie

 Praktische tips voor communicatie met mensen met een verstandelijke beperking

 Tips voor ouders

Tips voor professionals

 De boekjes zijn gratis te bestellen bij  karen@aansluitenbijcommunicatie.nl

HeHajo: een App om communicatie met mensen met een beperking te vereenvoudingen, winnaar zorginnovatieprijs, gratis beschikbaar en alleen geschikt voor apple.