Consultatie en advies

Soms ontstaan er problemen op school of thuis, waarbij u niet zo goed meer weet wat u moet doen. Er zijn motivatieproblemen, u ziet dat uw zoon of dochter onrustiger wordt en zich machteloos voelt. 

U ziet dat de omgeving te moe is en niet bij machte is om nieuw perspectief te bieden. Door dit te lang vol te houden en aan te zien kan een neerwaartse spiraal ontstaan, waarin het hele systeem machteloos wordt, gedrag steeds erger wordt en uiteindelijk psychiatrische hulp nodig is.

U heeft vragen over wat bepaald gedrag betekent, of het veranderbaar is of hoe u er het beste mee om kunt gaan. U heeft vertrouwen nodig of u op de goede weg bent.

We ondersteunen u om vanuit een machteloze situatie weer grip te krijgen op de situatie.

Soms is een observatie en 1 of 2 gesprekken voldoende, soms is er meer nodig. In overleg met u doen wij observaties en diagnostiek die nodig is, niet meer en niet minder. Zo komen we er achter wat bepaald gedrag betekent.

We geven u adviezen waar u direct zelf wat mee kunt en helpen u ondersteuning te vinden in het oerwoud dat zorg heet, gebruikmakend van hetgeen er reeds is gedaan en het netwerk van professionals dat reeds betrokken is of betrokken is geweest. U kunt ook zelf contact opnemen met de Eigen Kracht Centrale, een vereniging voor ouders of verwanten, Stiching Mee of uw huisarts.  

Neemt u gerust contact met ons op, ook als u denkt dat u het eigenlijk zelf op zou moeten kunnen lossen. Wij hebben geen wachtlijst voor het eerste gesprek.