ADHD en de balans tussen aanpassing en jezelf zijn

Wanneer er klachten zijn op het gebied van impulscontrole, aandacht, concentratie, onrust, hyperactiviteit en/of slaapproblemen kan dit het dagelijks leven ernstig verstoren. Er wordt dan vaak medicatie voorgeschreven, zoals Ritalin, Strattera of Concerta. Maar neurofeedback is ook een goede mogelijkheid, waarbij gebruik gemaakt wordt van het lerend vermogen van het brein.

Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen en hun systeem.

Medicatie bestrijdt symptomen maar medicatie pakt de oorsprong niet aan. Bij jonge kinderen, bij wie het brein nog volop in ontwikkeling is, is medicatie bij hoge uitzondering en liefst heel tijdelijk geindiceerd. Altijd zal daarnaast gewerkt moeten worden aan de zelfsturing/eigen kracht van het kind, aan het sterken van het systeem (ouders, school) en de communicatie en relatie tussen beide. 

Soms heeft het kind zelf geen klachten, maar past het kind niet in het schoolsysteem of heeft de omgeving last van het gedrag van het kind. Het feit dat het kind door ouders of school steeds gevraagd wordt zich aan te passen en te focussen is de enige klacht die het kind ervaart. Dit ervaart het kind als irritant. Kinderen kunnen de lange termijn nog niet overzien en dat doen de ouders voor hen. Ouders ervaren het als heel vervelend dat ze het kind steeds moeten aanzetten tot actie (ADD) of de concentratie erbij houden en het kind op de plek houden (ADHD). Het kind overziet alleen maar de korte termijn, namelijk dagdromen, reageren op een prikkel die voorbij komt, iets leuks doen, tv kijken. Dit lijkt aantrekkelijker dan dingen doen die MOETEN. En ouders, die vaak zelf ook al wat minder struktuur in zich hebben (want erfelijkheid is ook aan de orde) zijn steeds bezig de aandacht van het kind te richten op die vervelende taak. 

Dit proces bevordert de sfeer in huis niet. Ouders vinden dit niet leuk en kinderen vinden dit niet leuk. Het is begrijpelijk als u in deze situatie hulp zoekt.

Lange tijd werd medicatie voorgeschreven om het kind weer in het systeem te passen.

Brainfact besteedt aandacht aan de eigen manier van leren, aan verschillende competenties en balans tussen inspanning en ontspanning. Struktuur is belangrijk en zal geautomatiseerd moeten worden. Maar ontspanning en eigenheid moeten een plek hebben binnen de ontwikkeling van het kind. Het kind mag trots zijn op de eigen unieke manier van zijn en denken! Maar het is niet alleen op de wereld en maakt deel uit van de SAMENleving, een context die om aanpassing en sociaal gedrag vraagt. Daar waar alleen vaardigheden aangeleerd worden die niet eigen zijn kunnen later ook weer problemen ontstaan. De balans tussen jezelf zijn en de eisen van de samenleving/omgeving en wat ouders kinderen daarin willen leren zijn onderwerp van gesprek.

Het kader dat bij Brainfact wordt gebruikt is voor de totale behandeling modellen uit de gedragstherapie, voor de ontwikkeling van eigen kracht van het kind neurofeedback, voor de interactie en de ontwikkeling van een normen-en waardensysteem en eigenheid de Transactionele Analyse. gedachten en gevoelens werken ervaar je met neurofeedback. Daarnaast ga je ongewenste gedragspatronen veranderen.