Lancering Inclusie Academie

Invalid Galleria: there are no attachments. See README.txt for help.

 

Als je andere keuzes maakt en anders doet maak je van een gevangenis een broedplaats

 

  Volg de Inclusie Academie op Facebook

 

We (Suzan Moller van Brainfact en Jolanda Kirpensteijn van Komeet) bereiden een "volledig" inclusieve bijeenkomst voor ter lancering van de inclusieacademie in de oude Bijlmerbajes www.lolalik.nl. Lolalik is een inspirerende broedplaats, waar door de mensen die er zijn, de ontmoetingen die plaatsvinden, de voorbeelden en veranderingen die je ziet en ervaart er organisch mooie en steeds weer nieuwe initiatieven ontstaan. Momenteel wordt in een aantal cellen een Haman gebouwd, er is een restaurant, er vindt taalonderwijs plaats voor expats en voor vluchtelingen, kunst, gender, allerlei vormen van diversiteit hebben een plek.er wordt nagedacht over vormen van financiering, over samenwerking, co-creatie en opschaling, over hoe diversiteit door ontmoeting tot prachtige produkten en diensten leidt.

Als inclusieacademie brengen we financiers, beslissers, ondernemers, werkgevers, opleidingen en onderzoekers in contact met de grote diversiteit van mensen en initiatieven, die er reeds in de samenleving zijn en werken.

Wetenschap

Dr W.S. Jansen promoveerde in 2015 en definieerde inclusie in termen van bij de groep horen en autonoom kunnen zijn. Deze link verwijst naar zijn website, de samenvatting en volledige dissertatie. Hij ontwikkelde een schaal om inclusie te meten.  

Diversiteit in organisaties en teams 

Over de werking van diversiteit in teams en hoe en wanneer dit tot betere prestaties leidt verschijnen regelmatig artikelen in HRM-tijdschriften (H. van Dijk,  Het managen van diversiteit in teams: een statusperspectief, Ts voor HRM 4, 2013, p. 1-16).

En een onderzoek van Google naar het presteren van de beste teams en de 5 geheimen voor succes

Diversiteit in de wijk of samenleving

Handreiking/lesmodule en website om te werken aan de inclusieve samenleving.

 

Als inclusieacademie willen we inspireren en verbinden. We gaan vrijdag de 13e oktober de persoonlijke diversiteit,die we met z'n allen al uitdrukken in leeftijd, woonplaats, culturele achtergrond, levenservaringen en trauma's, fysieke en/of mentale beperkingen, gender, sexuele orientatie, geloofs of andere overtuigingen, intelligentie, leerstijl, huidskleur, inkomen, politieke voorkeur enzovoort bij elkaar brengen.

Iedereen vervult al op enige wijze een maatschappelijke rol, betaald, onbetaald, als ondernemer, als onderzoeker, kwartiermaker, professor, kunstenaar, bestuurder, ervaringsdeskundige of heeft dit gedaan. De meeste mensen hebben meerdere petten op. Sommige mensen of groepen ontmoeten elkaar moeilijk omdat de werelden heel verschillend zijn. Wij gaan de ontmoetingen tot stand brengen op een manier die voor ieder wat wils brengt en voor iedereen een 'gedragsexperiment' is dat een inspirerende ervaring oplevert, die je aanzet tot anders handelen.

De inclusieacademie zal gaan over vastzitten en los komen, over diversiteit, over (arbeids-)participatie, over gelijkwaardigheid en professionaliteit, over (on-)afhankelijkheid, over stigmatisering, over normen, regels, aanpassing, over creativiteit, over contact en over dat wat ons allemaal mens maakt: de overeenkomsten en verschillen. 

Tijdens de lancering de 13e oktober nodigen we studenten, wetenschappers, professoren, beleidsmakers, behandelaren, visionairen, ervaringsdeskundigen en creatieven en mensen met meerdere petten en mensen die zich bezig houden met diversiteit,met inclusie of economische psychologie of maatschappelijke psychologie of mensen die zich willen laten inspireren uit om te proeven waar we allemaal verder mee kunnen om te werken aan de inclusieve samenleving.

Er zijn reeds contacten gelegd met Knowmads, de Coalitievoorinclusie, Prokkel, PraktijkHSN, Denkraam, NIP-sectie seksualiteit en diversiteit, Inclusor, Bildung Academie, Alforto