Welkom bij Brainfact

 

 Voor breingerelateerde klachten

 

Sinds 2007 biedt Brainfact diagnostiek en behandeling aan zowel kinderen als volwassenen als sprake is van concentratieproblemen, slaapproblemen, burn-out-klachten o

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) is een behandel en coachingsmethode, waarmee je automatische patronen in sociale interacties leert begrijpen en veranderen. 

Het kan gaan om persoonlijkheidskenmerken waar je last van hebt. Maar het kan ook gaan over het begrijpen en veranderen van interacties bijvoorbeeld in relaties, tussen ouders en kinderen of tussen professionals en clienten.

Vanwege het begrijpelijke analytisch kader, waar problemen vandaan komen en daarnaast de mogelijkheid om door te oefenen gedragsverandering te realiseren, geeft de TA zowel in trainingen als behandeling vaak een snel effect en mogelijkheden om zelf thuis verder te oefenen.

Meer theorie en oefeningen zijn te vinden in de on-line behandelomgeving

Maar via het contactformulier kunt u ook een korte training of langere leergang boeken.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachtes en cognitieve processen de sleutel zijn voor het oplossen van problemen.

Als je positief denkt, ga je je positiever voelen, krijg je positievere interacties en ga je nog positiever denken.
Het tegenovergestelde speelt ook. Als je negatief over jezelf denkt ga je je ook slechter voelen en anders gedragen, waardoor je je steeds slechter gaat voelen.

Met cognitieve gedragstherapie onderzoeken we de gedachtes en de gevoelens vanuit acceptatie en nieuwsgierigheid en we gaan experimenteren met nieuwe gedachtes en nieuw gedrag. Als je nieuwsgierig bent naar jezelf, je eigen gedrag, je kunt observeren en analyseren en het geleerde kunt toepassen in de thuissituatie, dan is de cognitieve gedragstherapie een uitstekende methode om gedachtes en gedrag te veranderen.
In de therapiekamer en met behulp van e-health begeleiden we het traject. Voor piekeren, verslavingen of ander ongewenst gedrag en allerlei angsten is de cognitieve gedragstherapie een heel effectieve methode.
Een behandeling zal 5-8 sessies duren.

EMDR

EMDR is een snelle, effectieve en wetenschappelijk bewezen methode om traumatische gebeurtenissen te verwerken.
Tijdens de behandeling verwerk je het trauma en worden de emoties neutraler ten opzichte van de gebeurtenis.
De behandeling duurt inclusief de intake gemiddeld 3-5 sessies. De ernst van het trauma speelt hierin geen rol, wel of er sprake is van een eenmalige gebeurtenis of meerdere of langdurige traumatische gebeurtenissen achter elkaar.

Soms zijn na traumabehandeling de emoties minder, maar zijn bepaalde klachten nog niet verdwenen. Je hebt bijvoorbeeld bepaald gedrag aangeleerd om met de emoties om te gaan en moet weer nieuw gedrag gaan oefenen. Dit kan met behulp van huiswerkopdrachten, met internet-modules of door in de therapiesetting te oefenen.

Brein-scheurkalender 2016

 

Brein-scheurkalender 2016!

Slaap en EEG

Moeite met in slaap vallen en doorslapen zijn veel voorkomende klachten bij patiënten met ADHD, en deze slaap-klachten hangen nogal eens samen met aandachts- en impulsiviteitsproblemen, schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht en onderzoeksinstituut Brainclinics in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift ‘Neuroscience and Biobehavioural Reviews’. De onderzoekers komen in dit artikel tot een neuro-anatomisch werkingsmechanisme van neurofeedback, waarbij neurofeedback leidt tot het sneller in slaap vallen en beter kunnen doorslapen door een effect op zogenaamde ‘slaapspoeltjes’. Tegelijkertijd blijkt uit een ander onderzoek gepubliceerd in het Journal of Attention Disorders dat de hersenactiviteit van gezonde kinderen de afgelopen 10 jaar ‘slaperiger’ is geworden. Dit is vermoedelijk te wijten aan het feit dat kinderen minder slapen.

Bij mensen met een verstandelijke beperking komen slaapproblemen 3 tot 4 keer vaker voor dan bij andere mensen. Lees hier meer over slaapproblemen en verstandelijke beperking. 

ADHD en slaap

Inhoud syndiceren