Welkom bij Brainfact voor neuropsychologische en lichaamsgerichte behandeling

 

Voor breingerelateerde klachten

Sinds 2007 biedt Brainfact diagnostiek en behandeling aan zowel kinderen als volwassenen als sprake is van concentratieproblemen, slaapproblemen, burn-out-klachten of leer-of gedragsproblemen. Vaak is sprake van een verleden met verschillende vormen van behandeling en diagnoses, maar klachten blijven bestaan.

Of vragen gaan over hoe vorm geven aan het leven, aan struktuur in de dag, werken, vrije tijd, relaties en om te gaan met de klachten die er zijn. 

Brainfact is als praktijk begonnen met een onderzoekslab voor QEEG-en neuropsychologische diagnostiek als deel van het internationaal wetenschappelijk consortium van de Brainresource Company.

Geleidelijk hebben we steeds meer expertise gekregen op het gebied van neurofeedbackbehandeling bij ADHD, ADD , hersenletsel en autisme. We participeerden in verschillende effectstudies naar neurofeedback bij verstandelijke beperking of hersenletsel.

U kunt snel terecht, we hebben geen wachtlijsten en we werken volgens de beroepscode van het NIP. 

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse is een behandelmethode, waarmee je automatische patronen in sociale interacties goed in kaart kan brengen en veranderen.
Vaak gaat het dan om persoonlijkheidskenmerken waar je last van hebt. Het is ingewikkeld het gedrag te veranderen, want eigenlijk weet je helemaal niet meer wat je zou willen en wat je behoeftes en verlangens zijn.
Er zijn ook allerlei kritische stemmen die je weerhouden om "het goeie" te doen, bijvoorbeeld omdat je vindt dat je alles perfect moet doen, of omdat je vindt dat gevoelens van kwetsbaarheid zwak zijn of omdat je altijd aardig moet zijn tegen iedereen en geen "nee" mag zeggen.

Met behulp van Transactionele Analyse en verschillende modellen daarbinnen kunnen we patronen veranderen en je weer je eigenheid leren kennen en accepteren. Vaak zullen we deze combineren met aspecten uit de cognitieve gedragstherapie om gedachtes te veranderen en nieuw gedrag aan te leren.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachtes en cognitieve processen de sleutel zijn voor het oplossen van problemen.

Als je positief denkt, ga je je positiever voelen, krijg je positievere interacties en ga je nog positiever denken.
Het tegenovergestelde speelt ook. Als je negatief over jezelf denkt ga je je ook slechter voelen en anders gedragen, waardoor je je steeds slechter gaat voelen.

Met cognitieve gedragstherapie onderzoeken we de gedachtes en de gevoelens vanuit acceptatie en nieuwsgierigheid en we gaan experimenteren met nieuwe gedachtes en nieuw gedrag. Als je nieuwsgierig bent naar jezelf, je eigen gedrag, je kunt observeren en analyseren en het geleerde kunt toepassen in de thuissituatie, dan is de cognitieve gedragstherapie een uitstekende methode om gedachtes en gedrag te veranderen.
In de therapiekamer en met behulp van e-health begeleiden we het traject. Voor piekeren, verslavingen of ander ongewenst gedrag en allerlei angsten is de cognitieve gedragstherapie een heel effectieve methode.
Een behandeling zal 5-8 sessies duren.

Inhoud syndiceren